Leave a comment

Imam al-Ghazali: Penjana Pemikiran Islam

58al-ghazaliPortret Imam al-Ghazali

 • Imam al-Ghazali r.a adalah di antara tokoh pemikir Islam yang ulung dan telah mendapat gelaran gelaran di kalangan kaum Muslimin sebagai “Hujjatul Islam”.
 • Nama sebenar beliau adalah Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Beliau dilahirkan di kawasan ‘Thus’, sebuah bandar yang berada di utara Iran pada tahun 450 Hijrah bersamaan 1058 Masihi.
 • Beliau telah meninggal dunia pada tahun 505 Hijrah bersamaan 1111 Masihi. Beliau telah dilahirkan dalam keluarga yang berkeadaan miskin tetapi kuat beragama.

Rehlah Ilmiah

 • Semenjak usia kanak -kanak lagi , Imam al-Ghazali telah mempelajari ilmu kalam dan fiqh.
 • Pada mulanya, Imam al-Ghazali belajar di kampungnya dengan seorang ulama yang bernama Syeikh Ahmad ArRazakani.
 • Kemudian beliau melanjutkan pelajarannya ke Jurjan dan berguru dengan Syeikh Abu Nasir al-Ismaili.
 • Setelah itu, beliau melanjutkan pelajaran ke Naisabur dibawah bimbingan seorang ulama yang terkenal pada masa itu iaitu Imam al-Juwayni yang dikenali dengan gelaran Imam al-Haramain.
 • Oleh kerana kesungguhannya dan kebijaksanaan al-Ghazali, Imam al-Haramain telah member gelaran ‘Bahrun Muqhdaq’ yang bermaksud ‘Lautan luas yang tidak bertepi’.

Mula Berkhidmat

 • Apabila Imam al-Haramain meninggal dunia  pada tahun 478 hijrah, Imam al-Ghazali telah pergi ke Muaskar dan bertemu dengan al-Wazir (Menteri) Nizam al-Malik yang banyak menaruh minat terhadap ilmu dan para ulama.
 • Setelah al-Wazir Nizam al-Malik mengetahui akan kebolehan Imam Ghazali, beliau terus melantik al-Ghazali sebagai tenaga pengajar di Madrasah al-Nizhamiyah di Baghdad, sedangkan al-Ghazali pada ketika itu baru berusia 34 tahun.
 • Pencapaian ini merupakan satu kedudukan yang tinggi yang belum pernah dicapai oleh mana-mana ulama seusia dengannya.
 • Dalam masa beliau berkhidmat di al-Nizhamiyah, beliau telah mengarang beberapa kitab yang berkaitan dengan teologi Islam dan Falsafah.
 • Dari masa ke semasa, kedudukan beliau bertambah kuat dan pengaruhnya bertambah luas sehingga penghormatan yang diberikan kepada beliau lebih tinggi berbanding penghormatan yang diberikan kepada al-Nizhamiyah. Beliau telah berkhidmat di al-Nizhamiyyah lebih kurang selama 10 tahun.

Kitab ‘Ihya Ulumiddin’

 • Setelah berkhidmat dengan bersungguh-sungguh di al-Nizhamiyyah, timbul di hati al-Ghazali satu keinginan yang amat mendesak untuk meninggalkan kedudukannya yang tinggi itu.
 • Sehinggakan akhirnya, beliau telah mengambil keputusan untuk beruzlah dan memberikan penumpuan kepada diri sendiri.
 • Beliau telah keluar daripada Baghdad, meninggalkan segala kekayaan dan kemewahan hidup, melazimi gaya kehidupan orang sufi.
 • Beliau pada mulanya pergi ke kota Damascus, sebuah Bandar di negeri Syam dan beruzlah di sana lebih kurang selama 2 tahun.
 • Seterusnya beliau telah melaksanakan ibadah haji di Makkah al-Mukarramah dan menziarahi Madinah al-Munawwarah serta bandar al-Quds. Setelah itu, beliau kembali semula ke Syam dan meneruskan kehidupan di Masjid al-Jami’ al-Umawi.
 • Di saat inilah, beliau mengarang kita Ihya Ulumiddin.

Akhir Hayat

 • Imam al-Ghazali sempat dipelawa untuk mencurahkan ilmunya di Madrasah al-Nizhamiyah Naisabur.
 • Tidak lama selepas itu, akibat daripada kekacauan politik yang berlaku, al-Ghazali telah mengambil keputusan untuk pulang ke kampung halamannya di Thus dan mengajar di sana. Pada tahu 505 hijrah, Imam al-Ghazali telah dipanggil menghadap Ilahi.
 • Beliau telah di makamkan di Thabran, Thus.

Karya-Karya Imam al-Ghazali

أحياء-علوم-الدين-للغزاليal ghazali

Antara kitab karangan Imam Abu hamid al-Gahazali mengikut bidang ialah:

Akidah;

Al-Iqtisod fil-I’tiqad

 Al-Maqshad Al-Asna Fi Syarhi Asma Allah Al-Husna

Usul Fiqh;   

Al-Mustashfa Min Ilmi al-Ushul

Mantik;

Mi’yar al’Ilmi
Al-Qisthas Al-Mustaqim

Al-Munqidzu Min ad-Dholal

Falsafah;

Tahafut al-Falasifah


Tasauf;

Ihya` Ulum al-din
Minhaj al-Abidin

Bidayatul hidayah

Begitulah…riwayat hidup Imam al-Ghazali, seorang tokoh yang banyak memberi sumbangan dari segi ilmu dan beliau juga adalah sangat terkenal sehingga sekarang.

[Chat with Us]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

jhuemloyall

Hidup ialah mengupas degup dari lelah ke lelah.sebab letih hanya secuil lirih dari gema kesyukuran yang membahagiakan...

It's Hubert Herry

"sebuah catatan dari hati dan pikiran"

jujubandung

blog bebas

Zeeta

Art is my life after Qur'an

Kumpulan Gambar Karikatur

Karikatur Lucu | Karikatur Unik | Karikatur Politik | Karikatur Ultah dll

fitriyaakob

Respect other, then the respect will reflect to us.

penaiprencana

From Newspaper to Blog

ruslifile's

4 out of 5 dentists recommend this WordPress.com site

festivalfan37

A fine WordPress.com site

The Average Brother

Let's spread some light about Islam

DAWA 4 ALLAH

Hajj, Zakah, Tasawwuf, Seerah ,Salaah ,Qur’an ,Ahlul Bayt Akherah Akhlaq Character Children Christianity Hanafi, Maliki, Shafi, Hanbali, ISLAMIC Marriage , Rights of Parents and Duties of children, Ibles ,Shaitan, Adam, Hawa, eve, Islamic Manners, Hijab, Duas, HADITHS, Stories Story RAMADAN, Jihad Sunnah, Prophet 'Issa A.S. (Jesus),Fiqh, Iman , Ihsan ,deeds, Dawa, teaching and learning, Heart Ilm Imams knowledge EKHLAS, Five Obligatory Prayers Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib Isha, Six Kalimas , Sincerity ,Devotion Acts, Rights of children, 'iddah of divorce, (Du'a (supplication) Soul and the Body, Day of Resurrection, Death and Grief in Islam, Taqwa, paradise is under the feet of your mothers, Nikah, Poems, Quotes, Angel of Death, Punishment of the Grave, signs of approaching death, Taraweeh-Ramadan, Prophethood, Aqeedah, Muslim men women Ummah Munkar and Nakeer, Aalam -e-Barzakh, Muslim Marriage Rules, Iftaar Parties ,Culture, Day of Judgment, Different schools of Muslim law, Allah created men, women, Islamic legal requirements, martyrdom Mecca, Rak’ats of Night Prayer, Islamic law, Correct Intention, Halal food, books, children how to Make Wudu Parents of Muslim Children, Holy Qur’an Miracle, Arab people, Education, learning inspirational, Fasting, Allah Subhanahu WA Ta’aala (GOD), Ongoing Charity (Sadqah Jariya) (Prophet Muhammad Sallallaahu alayhi wasallam), Madinah, Maryam (Mary) mother of Issa (Jesus Alayhi salaam) Childhood Life Parenting

Islaam - Understood by the Salaf-as-saalih

Going Back to the basics of deen al Islam - منهج السلف الصالح

Daily Quran and Hadith

Islam | Quran | Hadith | Urdu Translation

big smile no teeth

Two roads diverged in a wood, I took the one less traveled by, and that has made all the difference

MuhdLawal

Nigeria, Human Rights, Politics and Religion

%d bloggers like this: